Andres Belda Revert (t.v.) og Åsmund Blindheim. Foto: OPAK

OPAK øker satsingen på betong

– Vedlikehold og rehabilitering av betong vil utgjøre et vesentlig bidrag til en bærekraftig byggebransje fremover, mener avdelingsleder Jan Johansen. i OPAK. De har nå styrket fagmiljøet som er spesialisert inn mot betong

Jan Johansen. Foto: OPAK

OPAKs avdeling for byggfaglig spesialrådgivning har styrket fagmiljøet spesialisert på betong. Med seg på laget har de fått Andres Belda Revert, som har en doktorgrad innen armeringskorrosjon i karbonatisert betong og master i byggeteknikk og betongteknologi.

Revert går inn i rådgiverteam sammen med Åsmund Blindheim, som har hatt fokus på rehabilitering av betong i sin praksis som prosjektleder hos entreprenør. I tillegg har han en bachelor i byggeteknikk.

– Andres og Åsmund utgjør et meget sterkt rådgiverteam, som i tillegg til høy teoretisk kompetanse også har erfaring fra vurdering av tilstanden på betong og gjennomføring av rehabiliteringsprosjekter, sier avdelingsleder Jan Johansen i en pressemelding.

Johansen mener at tilstandsvurdering av betong og rådgivning om hvordan betong kan gjenbrukes, kommer til å stå svært sentralt i bygg- og eiendomsbransjen fremover.

– Omlag 80 prosent av bygninger som vil være i bruk i 2050, er allerede bygget. Vedlikehold og rehabilitering av bestående betong vil være et vesentlig bidrag til en bærekraftig bygg- og eiendomsbransje. Gjenbruk av materialer blir stadig viktigere, og betongstrukturer utgjør en vesentlig del av dette, sier han.