Ønsker utbedret bro for å unngå selvmord

Leger i Østfold går nå ut og krever høyere rekkverk på Fredrikstad-broa for å forhindre flere selvmordsforsøk. Statens vegvesen har hittil nektet å betale, melder Fredrikstad Blad.

- Jeg kjenner i hvert fall til to tilfeller av selvmordsforsøk fra broa hittil i år, sier Jarle B. Johansen, hovedtillitsvalgt for overlegene i psykisk helsevern i Østfold. Han mener det viser seg at selvmordsforsøk har smitteeffekt og at en bro med rekkverk man lett kan klatre over, senker terskelen for å gå til dette dramatiske steget. - De 400 000 tusen kronene det vil koste å utbedre broa er bare småpenger. Vi snakker her om svære, personlige tragedier. Noen dør, og mange ødelegger seg for livstid. Kun én person som må sitte i rullestol vil koste millionbeløp, sier Johansen og ber Statens vegvesen se dette i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Lovpålegg Kommuneoverlegen i Fredrikstad, Svein Rønsen, viser til en hjemmel i «Lov om helsetjenesten i kommunene». Der står det at kommunen kan kreve at ting blir rettet dersom de direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen.