Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Ønsker seg innspill til nye læreplaner for yrkesfag

Utdanningsdirektoratet ønsker seg innspill til nye læreplaner i programfagene på yrkesfag – Vg1.

Frist for å komme med innspill er 18. februar 2019.

I 2020 kommer nye læreplaner. I en melding skriver direktoratet at de har en åpen prosess når de utvikler læreplaner, og ønsker å involvere alle dere som interessert i innholdet i opplæringen.

- Det betyr at dere får lese tidlige skisser som læreplangruppene fortsatt jobber med. Vi ber om innspill underveis slik at vi får bedre tid til å vurdere tilbakemeldingene fra dere og gjøre endringer, skriver de i en melding.

Skissene viser:

Om faget – den innledende delen av læreplanen

Kjerneelementer – sentralt innhold i faget

I mars/april 2019 kan man gi innspill på kompetansemål og innholdet i hele læreplanen.

Til sommeren kommer en offisiell høring på de endelige læreplanutkastene på Vg1.

Arbeidet med læreplaner på Vg2 og Vg3 starter i mars. På disse blir det også mulighet til å komme med innspill.

Her finner du skissene til de mest aktuelle fagene for byggenæringen:

Det vil være ulik grad av endringer i de nye læreplanene, men felles for alle læreplanene er at de skal være fremtidsrettet og relevante for elever, lærlinger og for arbeidslivets behov. De skal også ivareta innholdet i ny overordnet del av læreplanverket.

Fra skoleåret 2020-21 utvides antall yrkesfaglige utdanningsprogram fra åtte til ti, og fire av utdanningsprogrammene er nye.