Det går fint an å bygge egne plantekasser til bruk på hytta eller hjemme. Her er det brukt både stein og trevirke. Arkivfoto: Svanhild Blakstad

Ønsker råd til plantekasser på hytta

Hei, vi har planer om å bygge plantekasser på hytta. Har du noen generelle tips? Og noen spesielle tips til bunnen, siden det finnes jordrotter der?
Hilsen Christina

Hei Christina

Aller først: Hvis du skal ha helårsplanter i kassene bør de fôres med polystyren, som isolerer. Skal du ha sommerblomster trenger du ikke isolasjon - i begge tilfeller bør du kle kassene med knotteplast (alternativt fuktsperre) mellom jord og bord, for å hindre råte.

Så kommer det også an på hvilke typer planter du skal ha. En busk eller stor staude krever selvfølgelig mer dybde enn en krydderurt. Et tips til dyrking av planter med korte røtter er å kjøpe såkalte nedgravningskasser og integrere disse i kassene dere lager. Kassene blir da lettere og dere bruker mindre jord.

De er supersmarte, fordi de også har selvvanningssystem, og de er jo spesielt anvendelige når dere kanskje ikke er der hele tiden til å passe på vanningen.Du kjøper de på log-dot-no.

Når du skal ha større planter med dypere røtter, og skal snekre kassen selv, bør bunnen være tett på grunn av jordrottene. Jeg vil anbefale at dere har kassene på føtter, - det gjør at de får drenert ut overflødig vann innen vinteren og plantenes sjanse for å overleve forbedres betraktelig.

"Innred" kassen på denne måten. Bor et hull (avrenning for overvann) ca. 5 cm over nedre kassekant - eller i øvre kant av der du fyller opp med leca. Kle kassen med fuktsperre i den delen som skal inneholde vann. Normalt bruker man å legge et 5 cm høyt lag med leca, så en duk og jord over duken. Sett ned et plastrør i hjørnet av kassen, som skal fungere som et vannpåfyllingsrør. På denne måten blir nedre del av kassen et slags vannreservoir som plantene kan drikke vann fra når de ønsker og som dere ikke behøver å fylles på så ofte.

Jeg håper dette ga deg noen føringer for hvordan dere kan få glede av kassene på hytta og jeg ønsker lykke til.

Vennlige hilsener Marit

https://kurs.hageplanlegging.no/

Husk gratis rådgivning alle tre dager på Hagemessen 17-19 april