Ønsker full gjennomgang

Statssekretær Geir Pollestad i Samferdselsdepartementet ønsker en grundig gjennomgang for å finne svaret på hvorfor prisveksten på funksjonskontraktene er så stor. (SE VIDEO)

Under bransjemøte, som nylig ble arrangert av Statens vegvesen, kunne Pollestad informere bransjeorganisasjoner, entreprenører og rådgivere om at det er satt i gang en prosess som skal gi svar på hvorfor både prisene og klagebunken vokser og samtidig komme med forslag til forbedringer.