Ønsker et kompakt Oslo-OL i 2022

Byrådet i Oslo ser for seg et kompakt og nært vinter-OL om hovedstaden skulle få vertskapet i 2022.

Det ble klart da byrådet fredag la fram siste status på veien mot en OL-søknad. Der ble to konseptalternativer presentert ved byrådsleder Stian Berger Røsland (H) og idrettsbyråd Ola Elvestuen (V).

Grunnideen for begge forslagene er å skape et urbant OL. Røsland mener Oslo er den eneste hovedstaden som er i stand til å arrangere store deler av et vinter-OL innenfor bygrensene.

– Vi ønsker å bruke hele Oslo for å skape et unikt OL. Med noen få unntak ser vi for oss å la hele arrangementet gå i hovedstaden. Det skal være nært og kompakt, som gir en intim folkefest. Dette mener vi gjør konseptene våre enestående og skal gi oss gode muligheter også overfor Den internasjonale olympiske komité (IOK), sa Røsland.

Planene er basert på en triangel mellom Holmenkollen, sentrumsområdet og Groruddalen. Førstnevnte skal stå for de nordiske grenene, mens medaljeseremonier og folkefest skal være i sentrum. I Groruddalen må det bygges ishaller, deltakerlandsbyer og infrastruktur.

– Vi tenker først og fremst byutvikling når vi ser for oss å ta med Groruddalen i OL-planene. En slik anledning gjør det mulig å kunne knytte nord og sør i dalen sammen. Der store områder i dag er preget av industri, kan et arrangement som dette skape nye grønt områder og varige endringer, sier Elvestuen til NTB.

Det er ennå ikke klart hvor de alpine øvelsene skal legges. Lillehammer-regionen er godt etablert, men Norefjell-alternativet skal fortsatt utredes litt til.

Oslo må søke om statsgaranti i juni 2013. Deretter skal det arrangeres folkeavstemning om OL-søknaden samtidig med stortingsvalget før den endelige beslutningen om å søke fattes.