Onninen lanserer megastore

Som et ledd i Onninens satsing på butikkonsept lanserer Onninen tre nye megastores i september 2013.

– Megastore vil være våre største butikker med det bredeste og dypeste varesortimentet. Express Ensjø, Bergen Minde og Kristiansand er i dag Onninens største butikker og disse er plukket ut til å bli Megastore i første omgang. Megastore konseptet er i hovedsak bygget opp rundt bredde og dybde i varesortimentet, men også space management og butikkdrift vil være viktige elementer på disse lokasjonene, sier Morten Fundingsrud, leder av Express-butikkene i Onninen.

Onninen Express Megastore vil inneholde 5.000 varenummer.

– Det vil også være et sted vi ønsker et tettere samarbeid med leverandører og et sted hvor butikkprodukter vil få mye oppmerksomhet. På en Megastore skal man få det man trenge, sier Fundingsrud.

Onninen starter lansering av Express Megastore på Minde i Bergen uke 37, Ensjø uke 38 og Kristiansand uke 39.