One Nordic lavest på tunnelutbedring i Trøndelag

Statens vegvesen fikk inn sju tilbud på rehabilitering av E6-tunneler i Trøndelag, og One Nordic Kraftmontasje ligger best an.

Tunnelene skal oppgraderes for å fylle kravene til EU's tunnelsikkerhetsforskrift.

De fire tunnelene på E6 mellom Trondheim og Værnes, og Eggetunnelen i Steinkjer utbedres for høyere sikkerhet. Arbeidene består i hovedsak av levering og installasjon av variable skilt og bommer, belysning, brannslukkingsutstyr, sikkerhetsutrustning, vifter, kabelbruer og TV-overvåkning.

9. mars var det tilbudsåpning.

Disse tilbudene kom inn:

* Scan Matic, Norge: kr. 73.066.377

* Aventi Installation, Norge: kr. 64.370.791

* Eltel, Norge: kr. 75.675.902

* ACISA, Spania: kr. 127.425.968

* Tom Staurbakk, Norge: kr. 94.033.499

* Bravida, Norge: kr. 78.426.503

* One Nordic Kraftmontasje, Norge: kr. 62.004.299

- Det er bra at det er så stor interesse.Tilbudene skal nå kontrollregnes og all dokumentasjon godkjennes, før vi velger entreprenør, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Dette skal gjøres på E6-tunnnelene i Trøndelag:

Det viktigste som skjer er full kameraovervåkning for at Vegtrafikksentralen skal kunne detektere hendelser og stenge tunnelene raskest mulig. Å stenge tunneler er viktig for å drive effektiv redning når det er ulykke eller brann.

Det blir supplert med bommer nær tunnelmunning i tillegg til de bommene som er i dag, ny skilting på tunnelvegg som skal vise hvor langt det er til nærmeste nødutgang, nye ledelys og nødbelysning. I Væretunnelen monteres ekstra ventilasjon og all belysning skal skiftes ut i Stavsjøfjelltunnelen. I Helltunnelen blir det skilt som senker farten når det er duggproblemer. Tekniske rom skal også utvides med midlertidige løsninger inntil det blir doble løp for Være- Stavsjøfjell og Helltunnelen.

På landsbasis skal 200 riksvegtunneler oppgraderes for å fylle kravene i EU's tunnelsikkerhetsforskrift, og Region midt har ansvar for utbedre 13 av disse. Et omfattende utbedringsarbeid skal være ferdig innen 2019.