Jon Ola Stokke

Omsetningsvekst på over 100 prosent for Ramudden

Rådgivnings- og utleieselskapet Ramudden fortsetter sin sterke vekst. Fra 2017 til 2018 vokste topplinjen med 60 prosent.

I første kvartal 2019 var veksten 105 prosent sammenlignet med samme periode i 2018. Nå ekspanderer selskapet med ytterligere etableringer i Telemark og Agder.

Ramudden etablerte seg i Norge i 2009 med én avdeling i Trøndelag, og har siden ekspandert gjennom oppkjøp og organisk vekst. Omsetningen i 2018 endte på 133 millioner millioner kroner, opp fra 86 millioner i 2017. For inneværende år styrer selskapet mot en topplinje på rundt 220 millioner. 

– Aktiviteten i markedet er stor og vi involveres i økende grad i nasjonale og regionale veiprosjekter. I tillegg opplever vi at stadig skjerpede myndighetskrav til sikkerhet på arbeidsområdene påvirker etterspørselen etter våre tjenester. Dette forteller Jon Ola Stokke, administrerende direktør i Ramudden. 

Denne våren etablerer selskapet nye avdelinger i Bamble i Telemark og på Mjåvann utenfor Kristiansand. Selskapet vil da ha 11 avdelinger. 

– Vårt mål om å bli landsdekkende rykker stadig nærmere. Vår tilstedeværelse i eller ved de største byene i Norge representerer en klar styrke, ikke minst gjennom lokal kompetanse og nærhet til kunder og prosjekter. Vår største eier, priavte equity-selskapet Triton har visjoner om sikkerhet og sterke finansielle muskler, noe som følgelig har vært avgjørende for å støtte veksten vi har hatt. Dessuten tilfører de oss mye kompetanse og ressurser på digitalisering, sier Stokke.