Omsetningsrekord for kjøpesentrene

Siste uke før jul ga ny omsetningsrekord for kjøpesentrene. Noen av sentrene kunne vise til en oppgang på 20 prosent.

De 150 kjøpesentrene som inngår i julehandelsindeksen har økt omsetningen med 8 prosent i ukene 47 til 51 i 2006, sammenlignet med de samme ukene i 2005. Julehandelen fikk en noe forsiktig start, men omsetningen tok seg kraftig opp etter hvert, sier informasjonssjef Jarle Hammerstad i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH). Justert for nye sentre som er åpnet i 2006 og sentre som har utvidet betydelig siden desember i 2005, har veksten vært på 5,2 prosent. Dette er helt i tråd med prognosen til HSH. At juleværet har uteblitt synes ikke å ha lagt noen vesentlig demper på julehandelen, sier direktør Lars E Haartveit i HSH.