Omlegging av Husbankens tilskudd til vanskeligstilte?

Kommunal- og regionaldepartementet varsler i pressemelding at regjeringen følger opp stortingets vedtak om å endre boligtilskudd til etablering.

Stortingflertallets vedtak om å endre bolitgtilskuddet til etablering ble sendt ut på høring 25. mai. -Vedtaket reduserer vanskeligstiltes mulighet til å gjøre boligkarriere og bli selvhjulpne på boligmarkedet, sier kommunalminister Erna Solberg. Boligtilskudd til etablering skal hjelpe vanskeligstilte, for eksempel unge uføre, til å skaffe seg bolig. Etter dagens ordning blir tilskuddet avskrevet jevnt med 10 prosent pr. år over 10 år. Storingets vedtak innebærer at tilskuddet nå vil bli registrert som et rente-og avdragsfritt lån. Lånet må innfris ved skifte av bolig. Departementet sendte ut høringsbrev den 25. mai med forslag til nødvendige endringer i retningslinjene for ordningen.