Omkamp om kraftlinje i Hardanger

Mandag starter omkampen om kraftlinje gjennom Hardanger.

Kraftlinje i Hardanger

*Statnett har fått konsesjon for å bygge en 90 kilometer lang 420 kV kraftlinje tvers gjennom Hardanger fra Eidfjord til Samnanger.

*Kraftlinjen vil ha master på mellom 25 og 45 meter og bli svært synlig i terrenget. Rundt kraftlinjen blir det en kraftgate på 40 meter.

*Folk i Hardanger og miljøorganisasjoner har protestert og vil ha kraftoverføringen lagt i kabel. De har fått omfattende politisk støtte.

*Etter at konsesjon ble gitt, er det kommet inn 49 klager til Olje- og energidepartementet (OED). Saksbehandlere fra OED og Miljødepartementet skal mandag og tirsdag på befaring i Hardanger før de avgir sin innstilling.

*Den endelige avgjørelsen tas av regjeringen.

Saksbehandlere fra Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet kommer til de berørte Hardanger-kommunene for å se på området der Statnett ønsker å bygge en ny kraftlinje.

Gjestene kommer til å få mer oppmerksomhet enn de er vant til på befaringer. Folk i Hardanger har slåss mot luftspennet i mange år, og de har mobilisert for å fortelle departementsfolkene fra Oslo hva de mener om planene.

Velkomne
- Vi skal ta høflig imot gjestene, de skal føle seg velkomne. Men de skal ikke være i tvil om hva vi mener når de reiser, sier ordfører i Granvin, Jan Ivar Rødland (Ap). Han er også leder av folkeaksjonen mot luftspenn og for kabling av kraftlinjen gjennom Hardanger.

Han forteller at det er planlagt markeringer i regi av ulike organisasjoner flere steder der delegasjonen fra Oslo skal stoppe. En hovedmarkering blir holdt i Ulvik mandag kveld. Der blir det kulturinnslag med så vel hardingfele som rockeband, det blir appeller og plakater og til sist på kvelden fakkeltog og symbolsk brenning av en kraftmast i tre.

Også i Granvin, Øystese og Norheimsund blir det markeringer når byråkratene stopper opp på befaringen, som skal foregå med buss, båt og helikopter.

Vil ha kabel
Norges Vassdrags- og energidirektorat har gitt Statnett konsesjon for bygging av en 420 kV kraftlinje mellom Eidfjord og Samnanger på tross av kraftige protester lokalt og fra miljøvernhold. Folk i Hardanger ønsker kraftlinjen lagt i kabel både på sjø og land for å spare vakker natur.

- Vi er ikke imot at kraften flyttes, men vi er mot at det skjer i luftspenn. Det er et stort folkelig og politisk engasjement mot planene her i Hardanger, sier Oddvar Soldal i Naturvernforbundet i Hordaland.

Etter at konsesjonen ble gitt, har det kommet inn et svært stort antall protester til Olje- og energidepartementet. Departementet skal nå behandle disse klagene og komme med sin innstilling. I siste instans blir det regjeringen som må ta avgjørelsen.

Politisk støtte
Kampen mot den 90 kilometer lange kraftlinjen har pågått i mange år, og folk i Hardanger har fått sterk politisk støtte.

Men motkreftene er også sterke, og argumentasjonen går i første rekke på at kostnadene vil bli flere ganger høyere ved kabling enn ved luftspenn.
Dessuten vil det bli vanskelig å si nei til kabling også andre steder i landet der det er kraftig motstand mot nye luftspenn.

Tross den politiske velviljen fra mange partier er ordfører Rødland langt fra trygg på hva avgjørelsen vil bli. Han legger ikke skjul på at hans eget parti, Arbeiderpartiet, er vanskeligst å overbevise om at natur må telle mer enn kroner.

- Jeg tror vi får medhold hvis det blir en avgjørelse før valget. Blir det utsatt til etter valget er jeg mer usikker, sier ordfører og leder for folkeaksjonen, Jan Ivar Rødland.