Omega Holtan signerte rammeavtale med Undervisningsbygg

Oslo kommune ved Undervisningsbygg Oslo KF har signert avtale med Omega Holtan, for sertifisert elkontroll.

Dette er del av en parallell rammeavtale som gjelder for hele bygningsporteføljen til Undervisningsbygg, inndelt i fire soner. Det var fem tilbydere som konkurrerte og alle oppfylte kvalifikasjonskravene. I tillegg til Omega Holtan ble tre andre tilbydere tildelt hver sin sone; Sønnico AS , Ingeniør Ivar Pettersen AS og Installatøren Fredrikstad AS.

Basert på Undervisningsbyggs erfaringstall og planer, anslås verdien på den parallelle rammeavtale å være i området 12 – 20 millioner kroner totalt for alle fire soner.

Tildelingskriteriene for konkurransen var omtrent 50 prosent pris og 50 prosent kompetanse, med tøffe kvalifikasjonskrav. Gjennom dokumentert kompetanse og erfaring, sammen med en utfyllende beskrivelse for gjennomføring, fremdrift, SHA, skole i drift og kvalitet, ville Undervisningsbygg sørge for kvalitet og ryddighet i leveransene.

- Det er veldig moro å se vekst i markedet og at de store eiendomsbesitterene setter krav til sertifisering i henhold til norm utarbeidet av Norsk Elektroteknisk Komitè (NEK). Dette har vært et langsiktig arbeid vi har deltatt i, for å sikre like konkurransevilkår, standardiserte kompetansekrav og leveranser. Det er veldig tilfredsstillende å se at våre strategier lykkes og at vi vinner like mye på kvalitetskriterier som på pris, og dette gir trygghet for våre kunder, sier daglig leder Ragnar Holtan i Omega Holtan i en pressemelding.

Kontrakten har umiddelbar oppstart og vil gjennomføres i tråd med detaljert utarbeidet fremdriftsplan.