Omdømmeprisen til Forsvaret

Omdømmeprisen for 2014 er gitt til Forsvaret. Hele 56 prosent av oss nordmenn har et godt inntrykk av Forsvaret. Siden 2005 har Forsvaret stadig gått fram på omdømmemålingen til Ipsos MMI.

I juryens begrunnelse heter det at « Forsvaret får prisen fordi etaten over lang tid har styrket sitt omdømme gjennom langsiktig kommunikasjon og er den av bedriftene, etatene og organisasjonene som har hatt den mest positive utviklingen over de siste ti årene».

Siden 2005 har andelen som svarer at de har et godt inntrykk av Forsvaret økt fra 24 prosent til 56 prosent. Samtidig har andelen av de med dårlig inntrykk sunket fra 54 prosent til 18 prosent.

Resultatene viser at praktisk talt alle nordmenn kjenner Forsvaret, og at Forsvaret har evnet å formidle sitt samfunnsoppdrag til befolkningen.

– Jeg er svært glad og stolt på vegne av alle de som hver dag gjør en viktig jobb for landet vårt i Forsvaret. Det er disse som er de viktigste omdømmebyggerne våre, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til NRK.

Forsvaret har de siste årene brukt millioner av kroner på omdømmebygging gjennom annonser og reklame i aviser, på internett og på kino.

I fjor var det NRK som fikk prisen. Blant tidligere vinnere finnes også Frelsesarmeen og Norges Røde Kors.