Om byggenæringens mediesenter

Byggenæringens Mediesenter er et uavhengig kommunikasjons- og mediesenter i mediehuset Bygg og Anlegg Media AS. Vi tilbyr et mangfold av kommunikasjons- og markedsføringstjenester primært til kunder i hele byggenæringens verdikjede – fra rådgivning, grafisk- og redaksjonell produksjon til praktisk gjennomføring av kurs og konferanser.

BMS garanterer konfidensiell behandling av alle oppdragsgivere og profesjonell og rask gjennomføring av ethvert oppdrag.