Oljefondets avkastning ned 4,8 prosent

Avkastningen for Statens pensjonsfond - Utland, også kjent som oljefondet, falt i første kvartal i år med 4,8 prosent.

Kvartalet var preget av lave tilførsler og den relative avkastningen mot referanseporteføljen endte på -0,35 prosentpoeng. På den andre side viste deler av forvaltningen av fondet bedring, og aksjeforvaltningen bidro med meravkastning, opplyser Norges Bank.

- Under stortingshøringen sent i april opplyste vi at utviklingen for fondet da var flat, både med hensyn til relativ og absolutt avkastning. Den positive markedsutviklingen fra mars har fortsatt gjennom andre kvartal, sier Yngve Slyngstad, direktør for Norges Bank Investment Management (NBIM).

Avkastningen på minus 4,8 prosent tilsvarer 66 milliarder kroner.

Markedsverdien av fondet var 2.076 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, ned fra 2.275 milliarder kroner ved årsskiftet.

Tilførselen til fondet var 44 milliarder kroner, det laveste nivået siden fjerde kvartal 2004.