Oljefondet storeier i verdens byggenæring

Statens pensjonsfond utland er en virkelig storaktør når vi snakker om eierskap i selskaper i den internasjonale byggenæringen. Det er investert for milliarder av kroner i ulike selskaper verden over.

Det er selvsagt helt naturlig at verdens største statlige fond er en storinvestor innen den internasjonale byggenæringen. Bygg, anlegg og eiendom utgjør en meget stor andel av den internasjonale økonomien, og over tid har investeringene i denne typen selskaper hatt relativt god avkastning – og byggenæringen er en evighetsnæring hvor de dyktigste aktørene har gode muligheter til en pen avkastning også i mange år fremover.

Som vanlig er ikke oljefondet de som går tungt i enkeltselskaper, men er til stede i mange selskaper og har aksjeposter i en rekke av de store internasjonale entreprenørselskapene. De er også inne i selskaper innen byggevareindustrien, anleggsmaskinprodusentene, rådgiverselskaper og utleiefirmaer. Eierskapet er fordelt stor sett gjennom hele verdikjeden. I tillegg er de selvsagt en storaktør inne eiendomsinvesteringer, og har de senere årene sikret seg en pen eiendomsportefølje i flere av de beste strøkene i de store verdensmetropolene.

Det er tydelig at medarbeiderne tilknyttet oljefondet hadde et godt 2017. De leverte en avkastning som ligger 0,7 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen – og den totale avkastningen i fjor var på vanvittige 1.028 milliarder kroner. Dette er en klar rekord for fondet – og avkastningen, som endte på 13,7 prosent, er like stor som fondets første 15 år i drift. Dette er tallstørrelser som det er vanskelig å ta inn over seg – men til sammenligning er NTP for perioden 2018-2029 på rundt 1.000 milliarder kroner – mens man forventer å bruke rundt 1.320 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2018.

Med rekordavkastningen i 2017 kunne oljefondet i fjor passere milepælen på 1.000 milliarder dollar og ved utgangen av fjoråret lå verdien på fondet på smått utrolige 8.488 milliarder kroner. Det blir en god slump penger på hver av oss.

Det er ingen andre nasjoner som kan vise til lignende statlige fond – og vi skal prise oss lykkelige for at politikerne valgte å gå for opprettelsen av fondet for å sikre en god forvaltning av vår felles oljeformue. Andre oljenasjoner vil nok i tiårene fremover angre på at de ikke har klart å bygge opp tilsvarende løsninger.

Noen vi kanskje påpeke at investeringene fra fondet ikke omfatter norskbaserte selskaper – men det ligger selvsagt i fondets natur – dette er investeringer som skal gjøres i utlandet. Investeringer innenfor landets grenser tas hånd av det såkalte folketrygdfondet.