Oljefondet økte med 97 milliarder

Oljefondet økte med 97 milliarder kroner i tredje kvartal. Den samlede verdien av fondet er nå på 1.281 milliarder kroner.

Det har vært et svært godt kvartal for petroleumsfondet. Avkastningen i tredje kvartal var på 3,2 prosent. Det er omtrent det dobbelte av hva som har vært gjennomsnittsavkastningen over de årene fondet har vært i virksomhet, sier visesentralbanksjef Jarle Bergo, som presenterte tallene tirsdag. Siden årsskiftet er oljefondet tilført 265 milliarder kroner. Økningen kommer dels fra 166 milliarder nye oljekroner som er tilført fondet. I tillegg har fondets markedsverdi økt med 92 milliarder kroner som følge av avkastningen i kapitalmarkedene. En svekkelse av kronekursen har økt fondets verdi med 7 milliarder kroner. I de tre første kvartalene av 2005 var periodeavkastningen på oljefondet 8,3 prosent, fordelt på 15,8 prosent på aksjer og 3,4 prosent på renter.