Oljedirektoratet i nytt Entra-bygg

200 ansatte i Oljedirektoratet har flyttet inn i helt nye og miljøriktige lokaler. Entra investerer rundt en milliard kroner i nybygg og totalrehabilitering av Professor Olav Hanssens vei 10 i Stavanger.

- Vi er stolte av å kunne ønske alle Oljedirektoratets ansatte velkommen til et moderne og fleksibelt bygg. Professor Olav Hanssensvei 10 er et viktig miljøbygg for Entra. Det er med å sette standard for våre andre utviklingsprosjekter, sier Kyrre Olaf Johansen, administrerende direktør i Entra Eiendom.

- Vi har ønsket oss et bygg som medarbeiderne skal trives i og som skal virke inspirerende og samlende på organisasjonen, og det har vi fått, sier oljedirektør Bente Nyland.

Miljø-løsninger
Bygget oppføres med gode energibesparende egenskaper, behovsstyrte tekniske anlegg og moderne driftsteknologi. Energiforsyningen er basert på vannbåren varme/kjøling og leveres av en lokal energisentral. Eiendommen får Energimerke B.

Det legges til rette for sykling både ved gode parkeringsmuligheter og garderobeanlegg. Å redusere og håndtere avfall på en best mulig måte, er en viktig del av Entras miljøsatsing. Under byggeperioden er det krav om at over 90 prosent av byggeavfallet sorteres. Ferdig bygg vil ha miljøstasjoner. Det legges til rette for god avfallhåndtering når leietakerne flytter inn, både med lokale miljøstasjoner for sortering og et moderne sentralt avfallsrom.

Mange etapper
Professor Olav Hanssensvei 10 ble oppført som Oljedirektoratets nybygg på universitetsområdet på Ullandhaug i Stavanger. Hovedbygget og steinlagerbygget stod ferdig i 1986. Det har siden vært flere etapper med utvidelser. Siste byggetrinn på det opprinnelige og helhetlige anlegget ble sluttført i 1997.

I 2009 startet arbeidet med å videreutvikle eiendommen til en flerbrukseiendom. Utbyggingen har bestått av nybygg på 12.900 kvm og totalrehabilitering av eksisterende bygg. Totalt vil bygningsmassen utgjøre 37.100 kvm når hele prosjektet står ferdig i 2012.

Oljedirektoratet skal ha 16.000 kvadratmeter, hvor rundt 4.500 er det utvidede steinlageret som huser Oljedirektoratets unike samling av kjerneprøver fra norsk kontinentalsokkel.

Stort og viktig
- Oljedirektoratet er en av Entras største og viktigste kunder på Vestlandet. En videreføring av dette kundeforholdet slik vi nå ser det gjennom utviklingen av Professor Olav Hanssensvei 10, er av svært stor betydning for Entra og vår tilstedeværelse i Stavanger. Vi håper og tror at det nye bygget vil bidra til å gi Oljedirektoratet best mulige rammer for sin virksomhet i lang tid fremover, sier Jorunn Nerheim, regiondirektør Vestlandet i Entra Eiendom.