Ølen vant næringslivs-NM

Ølen kommune i Rogaland er vinneren i NM i næringsliv, som presenteres torsdag. Generelt gjør kommuner i Rogaland det skarpt i kåringen. Hå kommune tar andreplassen, mens Klepp, Time og Sandnes følger etter.

Dette er ikke overraskende. Vi har tidligere kåret Rogaland til beste næringslivsregion, sier Knut Vareide, sosialøkonom og forsker ved Telemarksforskning i Bø til Aftenposten.no. Ølen er en liten kommune med mye næringsliv. Kommunen har mange industri- og IT-bedrifter og også flere store bedrifter, sier Vareide. Sandnes er også kåret til den beste byen foran Stavanger og Kristiansand. Vareide er også overrasket over flere av funnene i undersøkelsen. Spesielt er han forundret over at det butter i næringslivet vestpå. Jeg hadde ikke ventet at kommunene i Møre og Romsdal samt Sogn og Fjordane skulle komme så vidt dårlig ut som de gjør. Samtidig er det hyggelig å se at flere kommuner nordpå gjør det godt, spesielt Tromsø, Bodø og kommunene i Vest-Finnmark, sier forskeren. En region som Setesdal kommer også overraskende godt ut. Det samme gjør Nord-Trøndelag, der det later til å være optimisme og guts for tiden, sier Knut Vareide. Kriteriene for NM i næringslivet er lønnsomhet i bedriftene, vekst i bedriftene, nyetableringer og næringslivets størrelse etter folketall.