Foto: Ølen BetongFoto: Ølen BetongFoto: Ølen Betong

Ølen Betong og Reddal Sand etablerer selskap for knuseanlegg

For å sikre seg tilstrekkelig betongstilslag i fremtiden, satser Ølen Betong på eget selskap med mobilt knuseanlegg sammen med Reddal Sand. Nyetablerte Nor Aggregates AS begynner produksjonen av maskinsand allerede i mars.

- Dette er et avgjørende område å bygge egen kompetanse på. Det blir mindre naturssand å ta av og restriksjonene blir strengere. Det er viktig å ta hensyn til de naturressursene vi har. For å sikre oss tilstrekkelig sand og stein til betongtilslag vil vi derfor knuse egne fjellmasser for lage maskinsand til produktene våre. Ved å etablere et eget selskap med kompetanse på dette, sikrer vi oss at vi får akkurat den kvaliteten vi trenger og som kundene forventer fra oss, sier daglig leder i Ølen Betong, Svein Atle Berge, som sammen med Grimstad-baserte Reddal Sand står bak nyetablerte Nor Aggregates AS.

Fremtidsrettet

Det investeres nå ca. 15 millioner kroner i det nye selskapet som vil ha to-tre ansatte. Nor Aggregates AS vil også ha Norges første, og så langt eneste mobile anlegg, som er rustet for full produksjon utendørs uavhengig av værforhold. I slutten av mars vil anlegget være på plass i Mølstrevåg, Sveio, der Ølen Betong nå bruker steinen i sin produksjon. Fjellmassene som sprenges ut blir dermed betongtilslag som skal brukes i elementproduksjonen ved anlegget. Det nye anlegget vil produsere mellom 150 og 200 tonn per time.

- I dag bruker vi mellom 75 – 80 prosent knust masse i betongen, resterende tilslag er natursand. Resepten har vist seg å gi tilsiktet kvalitet, og vi jobber nå mot å kunne lage betong basert på 100 prosent tilslag fra knuste masser. Det er dette som er fremtiden, sier Morten Pedersen, daglig leder i Reddal Sand og påtroppende daglig leder for Nor Aggregates AS.

I 2012 startet Reddal Sand og Ølen Betong et forprosjekt basert på utvikling av betongtilslag ved Ølen Betong sitt anlegg på Gismarvik. Målsetningen var å finne rett sammensetning av maskin- og natursand som betongtilslag, for å kunne møte behovet for mer betong i en fremtid der natursanden minker.

Kombinerer kompetanse

Fakta

· Nor Aggregates AS ble etablert av Ølen Betong og Reddal Sand i mars 2015
· Ølen Betong eier 51 % av Nor Aggregates AS, Reddal Sand eier 49 %.
· Selskapet skal produsere maskinsand med mobile knuseanlegg
· Ølen Betong-selskapene hadde i 2014 en omsetning på til sammen ca 1,2 milliarder kroner
· Reddal Sand AS holder til i Grimstad, og produserer sand, singel og pukk

- Sammen har vi knekt koden for den rette sammensetningen av maskinsand til betong. Det krever enorm nøyaktighet for å få den kvaliteten vi ønsker. Ølen Betong vet hva som trengs i produktene og kjenner kundesiden, mens Reddal sitter på ekspertisen rundt produksjon av maskinsanden. Det er kombinasjonen av denne kompetansen som gjør det mulig å få til eget mobilt knuseanlegg som leverer den kvaliteten vi trenger, mener Berge.

Reddal Sand har knust fjellmasser og produsert maskinsand i ti år, og knuser i dag maskinsand og pukk på hele Sørvestlandet.

- Knusing av fjell er en fremtidsrettet satsing, og dette er et nødvendig steg å ta for å sikre tilslag i fremtiden. For å kunne satse ytterligere på knusing var vi avhengige av å ha med oss en leverandør som kjenner bransjen slik som Ølen Betong gjør, sier Pedersen.