Ølen Betong leverer til jernbanetunnel

Ølen Betong har signert kontrakt med entreprenørselskapet MARTI IAV DA på leveranser av 50.000 kvadratmeter betongelementer til en jernbanetunnel i Snekkestadentreprisen.

Tunnelen er en del av Vestfoldbanen i Holmestrand.

Dette er en av flere store kontrakter som Ølen Betongs elementdivisjon har inngått denne høsten.

Kontrakten som er inngått omfatter på leveranser på ca. 50 000 m2 betongelementer til tunnel på UHN-07 Snekkestad entreprisen på Vestfoldbanen i Holmestrand.

– Elementene produseres på fabrikken i Mølstrevåg i Sveio. Vi starter produksjonen tidlig i januar måned, men leveransene starter først i september 2013 og vil pågå til ca mars måned i 2014, forteller divisjonsleder Geir Arild Søndenå i Ølen Betong.

Løsningen som har gjort elementfabrikken i Sveio til en av de største i Europa innen vann- brann- og frostsikring av samferdselstunneler, består av buede betongelementer som monteres som helt hvelv innvendig i tunnelene. I pakken inngår både prefabrikkerte fundamenter, veggelementer og takelementer.

Elementfabrikken i Mølstrevåg utviklet konseptet på 90-tallet, og har gradvis bygget opp og utvidet produksjonskapasiteten. De siste 12 årene er kapasiteten økt fra ca 20 elementer pr dag til over 60. I 2013 skal det produseres ca 1100 m² elementer hver dag. Dette krever god lagringsplass. Med mange prosjekter som går parallelt er det igjen satt i gang utviding av uteområdene som ligger med egen dypvannskai. Elementene til tunnelene ved Holmestrand vil bli fraktet i store båtlaster fra fabrikken nord for Haugesund, til mellomlager ved kai i Holmestrand. Videre transport derfra går med bil inn i tunnelene der entreprenøren overtar og står for montasjen.

Tidligere denne høsten inngikk Ølen Betong kontrakter på leveranser til Skanska (170.000 m² til Vestfoldbanen) og Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen (80.000 m²).