Olav Thon. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Olav Thon Gruppen tjente 1,7 milliarder i første halvår

Olav Thon Gruppen oppnådde et resultat før skatter på 1,7 milliarder kroner i første halvår.

I første halvår økte konsernets egenkapital til 57 milliarder kroner, og markedsverdien på konsernets eiendomsportefølje ved halvårsskiftet var 99 milliarder kroner.

– Innføringen av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS, i Olav Thon Gruppen medfører blant annet at konsernets eiendommer fra 2019 bokføres til markedsverdier. I forhold til halvårsrapporten for 2018 har dermed bokført verdi av eiendomsporteføljen økt fra 50 til 99 milliarder kroner, og konsernets egenkapital har økt med cirka 40 milliarder kroner til 57 milliarder kroner, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre i en pressemelding.
30 milliarder i butikkomsetning
Olav Thon Gruppen eier og forvalter 91 kjøpesentre, og er Skandinavias ledende kjøpesenteraktør. Markedsposisjonen er solid både i det norske og svenske kjøpesentermarkedet, og i porteføljen inngår Norges 6 største kjøpesentre.
I første halvår økte butikkomsetningen i konsernets kjøpesentre i Norge og Sverige med ca. 2 % til 30 milliarder norske kroner.
Økte leieinntekter
I første halvår økte årlig leieinntektsnivå i eiendomsporteføljen med 45 millioner kroner til 5.525 millioner kroner, og ledigheten falt til 2,3 prosent.

Thon Hotels hadde ved utgangen av første halvår 12.000 rom fordelt på 80 hoteller i Norge, Brussel og Rotterdam. Thon Hotels har fornyet en stor del av hotellporteføljen med moderne design og friske farger.
Store investeringer
– Vi er relativt godt fornøyd med resultatet for første halvår. Våre virksomheter utvikler seg godt og vi vokser videre, sier Arne B. Sperre.

– Olav Thon Gruppens investeringer i første halvår var 1,6 milliarder kroner, og majoriteten av dette var i eiendomsprosjekter. Vi styrker kjøpesentrenes posisjon som sentrale møteplasser for handel og opplevelser, og stadig flere av våre hoteller åpnes i ny og tidsriktig drakt. I tillegg har vi over 400 boliger under oppføring for salg og utleie i Oslo-området og i Tromsø. Flere større byutviklingsprosjekter er under planlegging og vil komme de neste årene, sier Sperre.