Ola Borten Moe foreslått som Sp-nestleder

Senterpartiets valgkomité foreslår Ola Borten Moe som ny første nestleder etter Lars Peder Brekk.

– Ola Borten Moe får som politiker fokus på Senterpartiet og sakene han fronter. Han har politiske visjoner og ambisjoner om å være med i ledergruppen, og vil være en lagspiller for hele partiet, sier valgkomiteens leder Ivar Odnes.

Komiteen foreslår gjenvalg av partileder Liv Signe Navarsete og andre nestleder Trygve Slagsvold Vedum.

Odnes gleder seg over at Trygve Slagsvold Vedum vil fortsette i partiledelsen som nestleder og parlamentarisk leder. Odnes er også glad for at partileder Liv Signe Navarsete fortsetter.

– Valgkomiteen er svært glad for at det er full oppslutning om vår fremragende leder Liv Signe Navarsete, som står på i storm og stille. Senterpartiet trenger henne i mange år framover, sier Odnes.