OL-anlegg på gyngende grunn

En spektakulær skøytehall ytterst på Brattøra er lansert som et mulig OL-anlegg i Trondheim. Nå advarer en geoteknisk vurdering mot vanskelige grunnforhold i området.

En skøytehall for hurtigløp ytterst på Brattøra er presentert som et mulig «signalbygg» i forbindelse med Trondheims OL-planer. Det kan bli risikofylt, fastslår geoteknisk ekspertise. Det er en dårlig idé å bygge en skøytehall ytterst på Brattøra. Dersom man velger å sette opp bygninger i dette området, er det stor risiko for at de blir påført skader fordi grunnen synker ujevnt, sier geotekniker Kåre Sand i SWECO Grøner til Adresseavisen. Bygges det skøytehall her, risikerer man å få et anlegg der oppløpssiden ligger i motbakke, fastslår Sand.