Økte råvarepriser ga kraftig resultatfall for Jotun

Malingsprodusenten Jotun økte omsetningen i 2017, men driftsresultatet falt hele 23 prosent, først og fremst på grunn av høyere råvarepriser.

Råvarene er nå over 20 prosent høyere enn for ett år siden, og påvirker dermed årsresultatet negativt, fastslår konsernsjef Morten Fon.

– Råvarer utgjør en betydelig del av kostnadene våre, og lønnsomheten påvirkes derfor kraftig når vi opplever en stigning som den i 2017. Med forventet fortsatt økning i råvareprisene i 2018 kommer vi ikke utenom prisøkninger i tiden fremover, sier Fon i en pressemelding.

Driftsresultatet for 2017 falt med 23 prosent til 1.354 millioner kroner. Men for Jotun var det også andre faktorer enn råvareprisene som spilte inn på det svake fjorårsresultatet. Vedvarende lav aktivitet innen skipsbygging og svake olje- og gassmarkeder påvirket salget negativt, men ble delvis kompensert av god vekst innen vedlikehold.

Samlet omsatte selskapet for 16,4 milliarder kroner, en økning på 4 prosent fra 2016, mens veksten målt i volum var på 10 prosent. Resultat før skatt var som driftsresultatet ned 23 prosent, og endte på 1.236 millioner kroner.

– Salget av dekorative malinger er solid og segmentet er en viktig bidragsyter til Jotuns resultater i 2017. Særlig har utviklingen i Sørøst-Asia og Midtøsten vært god, sier Fon.

– Sett opp mot den krevende situasjonen i shipping og offshore over lengre tid, er vi tilfredse med at vårt fokus på vedlikeholdsmarkedet gir resultater. Det viser at organisasjonen er i stand til å tilpasse seg når markedssituasjonen endres, sier konsernsjefen.