Økt ordreinngang for BWG Homes

BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i januar 2011 på 289,3 millioner kroner mot 256,3 millioner kroner i januar 2010, en økning på 12,9 prosent.

Netto ordreinngang i januar for segment Norge var NOK 173,2 millioner (NOK 151,2 millioner), opp 14,6 prosent. Netto ordreinngang i januar for segment Sverige var NOK 116,1 millioner (NOK 105,1 millioner), opp 10,4 prosent.