Økt omsetning i industrien

Norsk industri omsatte for cirka 404 milliarder i første halvår 2007. Dette er en økning på om lag 17 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2006, melder SSB.

Omsetningen av investeringsvarer hadde en vekst på 23,2 prosent gjennom første halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Det var maskinindustrien, oljeplattformer og transportmiddelindustrien som hadde den største veksten og bidro til omsetningsvekst.

Industrinæringer som produserer innsatsvarer, hadde en økning på 19,8 prosent i 1. halvår 2007, sammenlignet med 1. halvår 2006. Metallindustri, kjemiske råvarer, trelast og trevareindustrien var blant næringene som hadde den største oppgangen. For metaller har den kraftige prisveksten bidratt mest til oppgangen.

Produsenter av konsumvarer hadde en samlet vekst i omsetningen på 7,4 prosent i de seks første månedene i 2007 sammenlignet med samme seksmåneders periode i 2006.

Omsetningen av energivarer hadde en nedgang på 13 prosent i første halvår 2007 sett i forhold til første halvår i 2006. Lavere oljeproduksjon er hovedforklaringen til denne nedgangen.

Se hele statistikken her