Økt omsetning for NCC Construction

NCC Construction Norge omsatte for 3,6 milliarder kroner og fikk et driftsresultat på 123 millioner kroner i 2010.

- Omsetningen økte med 10 prosent i 2010, samtidig som vi beholdt lønnsomheten. Dette er bra og nå skal vi fortsette å vokse lønnsomt også i år og videre fremover, sier adm. dir. Peter Gjørup i NCC Construction.

- Vi har fått en rekke nye og spennende prosjekter, men fortsatt er det en viktig jobb å vinne nye jobber som skal bidra til videre vekst. I 2010 har vi opplevd økt aktivitet og etterspørsel etter boliger og offentlige bygg, samt at det er stabil og god aktivitet innen anleggsvirksomheten, påpeker Gjørup.

Veiprosjekter i Kristiansand, i Dalsfjorden og på Minnesund, er sammen med nye skoler i Verdal, hotell i Østbanebygget i Oslo og et boligprosjekt på Tou i Stavanger de største nye prosjektene for NCC Construction i 2010. I tillegg kommer en rekke mindre prosjekter innen infrastruktur, bolig og næringseiendom.

Nøkkeltall NCC Construction Norge, med datterselskaper 2010 i mill. kr., 2009-tall i parentes:

Omsetning: 3640 (3343)

Driftsresultat - EBIT: 123 (115)

Driftsmargin - EBIT: 3,4 % (3,4 %)

Ordrereserve: 3353 (3329)

Ordreinngang: 3664 (3849)

Sykefravær (siste 12 mnd): 3,95 %

H-verdi (arbeidsulykke med fravær, siste 12 mnd): 6,8

Isolert sett ga 4. kvartal 2011 en omsetning på 1130 (908) millioner kroner, driftsresultatet på 28 (32) millioner kroner og ordreinngangen på 969 (1748) millioner kroner.

I Norge var omsetningen i 2010 for de fire NCC-selskapene 5,3 (4,9) milliarder norske kroner, og det var 1 661 ansatte. NCC Construction Norge er den eneste av de norske NCC-virksomhetene som redegjør økonomiske resultater. Hele NCC-konsernet omsatte for 49,4 (56,0) milliarder svenske kroner og fikk et driftsresultat på 2254 (2619) millioner svenske kroner i 2010.