Økt omsetning for bygg og anlegg

Omsetningen innenfor bygge- og anleggsvirksomheten har økt. Veksten var 2,4 milliarder kroner i perioden januar-april 2004 i forhold til samme periode året før. Dette tilsvarer en økning på 5,3 prosent, melder SSB.

Det ble totalt omsatt for 48,7 milliarder kroner innenfor bygge- og anleggsvirksomheten de fire første månedene i 2004. Vi ser en omsetningsvekst i alle næringshovedgruppene i denne perioden, og størst økning hadde bedriftene i næringshovedgruppen grunnarbeide med 16,4 prosent. All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift. Fylkestall Omsetningen i bygge- og anleggsbedriftene i Finnmark økte med 163 millioner kroner, eller 26,1 prosent i perioden januar-april 2004 sammenlignet med den samme perioden i 2003. Størst var omsetningen til bedriftene som er registrert i Oslo. De sto for over 8,6 milliarder kroner, eller nesten 19 prosent av den totale omsetningen i denne perioden.