Økt omsetning av eiendommer

Antall tinglyste omsetninger av boliger økte med 7 prosent fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010, viser ny tall fra SSB.

Omsetningen av fritidseiendommer gikk opp 8 prosent i samme periode.

Til sammen ble det tinglyst 50 000 omsetninger av fast eiendom i 4. kvartal 2010. Det er 2 300 flere enn i samme kvartal i året før. Antallet omsetninger økte i de fleste fylker. På landsnivå var antall omsetninger av fast eiendom nesten tilbake på det høyeste nivået som ble registrert før finanskrisa.

Toppnotering for samlet omsetningsverdi
Samlet verdi av de omsatte eiendommene som ble tinglyst i 4. kvartal 2010, utgjorde 76,4 milliarder kroner. Økningen var på 5 prosent sammenliknet med 4. kvartal 2009. Samlet omsetningsverdi er den høyeste som noen gang er registrert i løpet av ett kvartal.

Fortsatt økning for boliger
Det ble tinglyst 22 250 omsetninger av bebygde boligeiendommer i fritt salg i 4. kvartal 2010. Det er en økning på 7 prosent fra 4. kvartal året før. Samlet verdi for de omsatte eiendommene var 54,3 milliarder kroner, noe som gir en gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning på 2,4 millioner kroner. Hver fjerde omsatte boligeiendom hadde en kjøpesum på over 3 millioner kroner. Oslo hadde den høyeste gjennomsnittlige kjøpesummen i 4. kvartal 2010, med 3,7 millioner kroner.

Færre fritidseiendommer over 3 millioner solgt
Det ble omsatt i overkant av 2 800 bebygde fritidseiendommer i fritt salg i 4. kvartal 2010. Sammenliknet med samme kvartal året før var det en økning på 8 prosent. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning for disse eiendommene var på knapt 1,3 millioner kroner. Vestfold er det fylket som hadde den høyeste gjennomsnittlig kjøpesummen, med 2,2 millioner kroner, etterfulgt av Vest-Agder med 1,9 millioner kroner. Sammenliknet med 4. kvartal 2009 ble det omsatt 15 prosent færre fritidseiendommer med en kjøpesum på over 3 millioner kroner. Omsetning av hytter og fritidshus på festet tomt inngår ikke i disse tallene.