Økt norsk kraftproduksjon fortsatt høy import

Kraftproduksjonen i Norge økte med 123 GWh fra uke 30 til uke 31. Produksjonen har også økt i Danmark og Finland. Situasjonen med høy norsk import vedvarte i uke 31, og hittil i år har importen vært 7,2 TWh. Det er 0,5 TWh mer import enn i samme periode i fjor.

I Sverige falt produksjonen i samme tidsrom etter at enkelte kjernekraftverk har vært ute til vedlikehold og reparasjoner. I tillegg har den svenske vannkraftproduksjonen vært lavere enn det som er registrert i de to seneste ukene. Lavere svensk produksjon har bidratt til å løfte spotprisene i Sverige, Danmark og Finland opp mot de norske prisene. Gjennom uke 31 har det vært et nyttbart tilsig av vann til de norske magasinene på 2 TWh, som er noe under normalt. Tilsiget har bidratt til at fyllingsgraden i de norske magasinene har økt med 0,9 prosentpoeng til totalt 68,4 prosent. Det er 2,2 prosentpoeng høyere enn i fjor. I Sverige er fyllingsgraden nå 72,8 prosent, etter en økning gjennom uke 31 på 1,6 prosentpoeng. Standard variable kraftpriser til sluttbrukere er varslet å ligge stabilt på 33,4 øre/kWh frem til uke 34, hos de 15 rimeligste landsdekkende leverandørene på konkurransetilsynets prisliste. Gjennomsnittet for de dominerende kraftleverandørene vil bli 35,9 øre/kWh i uke 34.