Økt nedtapping av kraftmagasinene

Ved utgangen av forrige uke var fyllingsgraden i norske kraftmagasiner 36,5 prosent.

 

Fyllingsgraden gikk ned med 2,3 prosentenheter i løpet av uke fire, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er en høyere nedtapping enn i uke tre, da vanninnholdet i magasinene falt med 1,8 prosentenheter.

Fyllingsgraden i magasinene er den laveste som er registrert i perioden 1990 til 2007. Normalt skulle det vært en fyllingsgrad på 62,6 prosent på denne tiden av året.

Årsaken til den økte nedgangen i magasinene fra uke tre til uke fire, er større kraftproduksjon i Norge på grunn av kaldere vær og mindre import.

NVE-direktør Agnar Aas sier at Sør-Norge og Midt-Norge fortsatt har en stram kraftsituasjon og høye kraftpriser. Kraftprodusentene er tilbakeholdne med å tappe vann ut av magasinene fordi det er lenge igjen av vinteren. (©NTB)