Økt fare for jordskred på Vestlandet

Store nedbørsmengder på Vestlandet det kommende døgnet vil gi økt fare for jordskred.

Jordskredfaren vil være størst i Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden samt i Hordaland og Rogaland nord for Boknafjorden, sier avdelingsleder Frode Sandersen i Norges Geotekniske Institutt (NGI) til NTB. Han sier det er umulig for NGI å gi mer eksakte og lokale jordskredvarsler, fordi skredfaren bestemmes av nedbørsmengde og landskapets utforming. Men generelt vil skredfaren være størst langs bekkeløp. Det er varslet lokalt store nedbørmengder på Vestlandet, mest sør for Sognefjorden og i ytre strøk, fra tirsdag ettermiddag Dette vil føre til raskt økende vannføring i mindre bekker og elver. Gjentetting av kulverter og andre avløpsveier vil kunne føre til lokale oversvømmelser. Urbane områder og tettbygde strøk er mest utsatt, melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).