Økt fare for flom og jordskred i Sør-Norge

Det er økt fare for flom og jordskred på Østlandet, Telemark og deler av Trøndelag tirsdag og onsdag.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) melder om fare på gult varselnivå – en utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.

Smeltende snø kan føre til lokale oversvømmelser og økende vannføring. Utsatte bane- og veistrekninger kan bli berørt, ifølge NVE.