Økt bostøtte på grunn av kulda kommer i mars

Ekstrautbetalingen av bostøtte til dem som trenger penger for å klare økte fyringsutgifter, kommer i begynnelsen av mars, på samme tid som den ordinære utbetalingen av bostøtte.

For å hjelpe mange av dem som har svak økonomi etter den kalde forvinteren på grunn av høye utgifter til oppvarming, vil Stortinget tirsdag øke bevilgningen til bostøtte med 318,5 millioner kroner.

Årsaken til ekstrabevilgningen er først og fremst at november ble en uvanlig kald måned med sprengkulde over store deler av landet og at kulda fortsatte i desember. Strømforbruket økte og det samme gjorde prisene.

De som får nyte godt av ekstrabevilgningen er i hovedsak mottakere av sosialhjelp og barnefamilier, som ikke tar imot trygd eller pensjon, og som bor i boliger uten felles oppvarming.

Beløpet er fastsatt ut fra det som kalles rimelig skjønn. Det blir en ekstra utbetaling på 2.500 kroner for første medlem og 100 kroner i tillegg for hvert ekstra medlem i husstanden.

Tirsdagens vedtak kommer til å bli vedtatt enstemmig. I innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen er det ingen partier som har noen merknader til regjeringens forslag.