Økt arbeids-<BR>innvandring siden EU-utvidelse

Norge hatt en økende arbeidsinnvandring etter EU-utvidelsen i 2004, og trenden bare fortsetter. Gjennomgående trekk er at arbeidstakerne blir i landet over lengre perioder.

I fjor ble det gitt nesten 55.000 arbeidstillatelser, deriblant 25.500 fornyelser til personer fra de nye EØS-landene. Det er en økning på hele 17.700 eller 47 prosent fra året før, opplyste direktør Ida Børresen i Utlendingsdirektoratet mandag. Flest tillatelser ble gitt til arbeidsinnvandrere fra Polen, nesten 39.000 inkludert fornyelser. Om lag 10.500 personer fra Litauen og i underkant av 2.000 fra Latvia fikk innvilget arbeidstillatelse. I tillegg til disse hadde i overkant av 20.000 personer fra de gamle EØS-landene og land utenfor EØS en gyldig arbeidstillatelse i 2006. India ligger med 324 personer suverent på topp når det gjelder tillatelser til faglærte, en tidobling på to år. USA og Russland er forbigått av India siste året. De aller fleste av inderne er fagfolk på IT, men bygg- og anlegg og jordbruk dominerer fortsatt fagene blant arbeidsinnvandrerne, ifølge UDI. Per 1. januar i år er det totalt 3.600 utenlandske statsborgere i Norge med gyldig arbeidstillatelse som faglærte.