Økonomikrise gir lavere strømforbruk

Strømforbruket her i landet har sunket de tre siste kvartalene, sammenlignet med samme periode året før. Økonomikrisen er hovedforklaringen.

I første kvartal i år var det norske forbruket av elektrisk kraft 37,2 terrawattimer, en nedgang på 1,2 prosent fra første kvartal 2008.

- Nedgangen må nok først og fremst sees i sammenheng med lavere økonomisk aktivitet som følge av fallet i verdensøkonomien, sier avdelingsdirektør Marit Lundteigen Fossdal i Norges vassdrags- og energidirektorat. I kraftkrevende industri falt forbruket med mer enn 15 prosent fra første kvartal i fjor til første kvartal i år.

Likevel er kraftforbruket fortsatt høyt sammenlignet med tidligere år.

Faktisk er strømforbruket i første kvartal det fjerde høyeste noensinne. Høyest var 2001 med 39,3 terrawattimer.