Økokrim må satse på færre, store saker

Økokrim tok bare inn 19 nye saker til behandling i 2010, mot 26 året før. Årsaken er at sakene er blitt stadig mer komplekse, ifølge Økokrim-sjef Trond Eirik Schea.

Gjennomsnittlig saksbehandling er nå på over ett år, 391 dager, mens målet er 350 dager. Når det gjelder domfellelser, fikk Økokrim medhold i retten i åtte av ti tilfeller, omtrent det samme som de siste årene.

I 2010 hadde Økokrim flere rettsdager enn noen gang, og for første gang var de fleste i høyere rettsinstanser. Trond Eirik Schea varsler at trenden med færre saker vil fortsette.

– Økokrim skal bli mer kunnskapsstyrt, ikke minst i utvelgelsen av saker vi engasjerer oss i, sier Schea til Finansavisen.

I trusselvurderingen for 2011-2012 trekkes skattekriminalitet, trygdebedrageri og korrupsjon fram som de meste alvorlige formene for økonomisk kriminalitet i samfunnet.

– I 2011 er det ikke realistisk at vi er til stede innen alle kategoriene av økonomisk kriminalitet, slik ambisjonen var for noen år siden, sier Schea til avisa.