Økokrim anmelder færre tross flere meldinger om mistenkelige transaksjoner

Økokrim mottok rekordhøye 11.564 meldinger om mistenkelige transaksjoner i fjor. I samme tidsrom sendte de kun tolv anmeldelser til politiet.

Tallet på antall anmeldelser er det laveste tallet på mange år, skriver Dagens Næringsliv.

Systemet med rapporteringen fra finansinstitusjonene om å melde inn mistenkelige transaksjoner var rekordhøyt i fjor. At bare tolv saker ble anmeldt videre, er langt under gjennomsnittet fra tidligere år. Flere eksperter på hvitvasking Dagens Næringsliv har snakket med er bekymret over utviklingen.

– Det som slår meg, er at resultatene uteblir. Nå er det faktisk også en nedgang i anmeldelser på tross av at antallet meldinger øker vesentlig. Det fremkommer ikke resultat av etterforskningene, sier korrupsjonsjeger Helge Kvamme med fartstid fra PwC og advokatfirmaet Selmer.

Førstestatsadvokat Sven Arild Damslora, leder av enheten for finansiell etterretning i Økokrim, avviser imidlertid kritikken og sier det ikke er noen direkte sammenheng mellom antallet rapporter og anmeldelsene.

– Dette varierer fra år til år, og det er mange forhold som påvirker antallet. Det er mange måter å kommunisere etterretningsinformasjon på enn anmeldelser, sier Damslora.