OKK setter opp næringsbygg i Oslo

Slemdalsveien 70 AS har inngått kontrakt med OKK Entreprenør AS om bygging av nytt næringsbygg på Vinderen.

Prosjektet utføres i totalentreprise i samspill og har en verdi på 79 MNOK. Arbeidene starter 1. kvartal 2011 og skal være ferdigstilt 3. kvartal 2012.

Byggets areal er 5.700 m2 BTA, fordelt på parkeringskjeller, 2 etasjer med publikumsrettet virksomhet og 3 kontoretasjer inkludert tannlegesenter. Bygget tegnes av Meinich Arkitekter AS.

Bygget ligger meget sentralt på Vinderen og vil bli et merkebygg for området. Bygget planlegges gjennomført som meget energivennlig, med oppvarming fra energibrønner på tomten. Videre er det stor fokus på fleksible løsninger, et godt innemiljø og universell utforming ved valg av løsninger.

- Vi er svært glade for dette oppdraget, og ser frem til et godt og nært samarbeide med byggherren. Spesielt gledelig er byggherrens store fokus på miljøriktige løsninger. Vi kan dra stor nytte av kompetansen vi har opparbeidet gjennom langsiktig fokus på miljøbygging, og senest gjennom byggingen av NSB Kompetanse- og simulatorsenter på Sundland som var Norges første ferdigstilte universitets og høyskolebygg i energiklasse A, sier Erling Langeland, Administrerende direktør i OKK Entreprenør AS.