Økern og Ulven ute på høring

Det nye reguleringsplanforslaget for rv. 150/Ring 3 Økern og Ulven i Oslo vil ligge ute til offentlig høring fra mandag 8. januar til ca. 9. februar. Statens vegvesen håper på vedtak i bystyret våren 2007.

- Offentlige investeringsprosjekter over 500 millioner er pålagt av Finansdepartementet å gjennomgå en ekstern kvalitetssikring. Denne prosessen tar tid, og kan først starte etter at reguleringsplanen er vedtatt, sier prosjektleder i Statens vegvesen Hanna Rachel Broch. På bakgrunn av den eksterne kvalitetssikringen og nytt kostnadsoverslag som nå utarbeides kan Samferdselsdepartementet beslutte en styringsramme for prosjektet. Saken må deretter forelegges Stortinget. Statens vegvesen setter sin lit til at alle nødvendige beslutninger fattes slik at anleggsarbeidet kan starte opp så raskt som mulig. Lokalvegnettet I møte med byråden i desember i fjor ble det gitt tillatelse til å starte opp arbeidene med lokalvegnettet i 2007. Staten vegvesen venter nå på formell bekreftelse fra byråden. - Dette innebærer at vi kan utlyse anbudskonkurranse på lokalvegnettet våren 2007. Får vi startet opp arbeidene med lokalvegnettet da, er det i tråd med den opprinnelige fremdriftsplanen, sier Broch. Kommunen har bevilget 60 millioner til arbeidet med lokalvegnettet i 2007, totalt er det satt av 250 mill.