Øker sikkerheten med ny veimerking (Se video)

Nye veimerkingsmetoder skal gi både økt trafikksikkerhet og lavere driftskostnader.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Nye metoder gir både økt trafikksikkerhet og lavere driftskostnader, skriver Vegvesenet i meldingen.

De siste årene har Statens vegvesen, ifølge pressemeldingen, jobbet med en rekke tiltak for å bedre den norske veimerkingen:

  • Frese linjene ned i asfalten for å skjerme dem mot snøplogen
  • Forbedre vegmerkinga mellom motgående kjørefelt, inkluderer både romlefelt og større avstand mellom sperrelinjene.
  • Utvikle linjer som reflekterer lys også i regnvær.

Den første forsøksstrekningen ble lagt på E6 over Dovrefjell i 2001. Deretter fulgte et større antall prøvestrekninger på rv. 3 i Østerdalen. I dag kan utviklingsprosjektet vise til svært gode resultater, heter det i pressemeldingen.

Siden 2002 er behovet for reparasjon av kantlinjer, ifølge Vegvesenet, redusert med nesten 90 prosent på forsøksstrekningene. De årlige vedlikeholdskostnadene er redusert med mer enn 50 prosent.

– Samtidig viser ulykkesanalyser at forsterket veimerking fører til færre ulykker, sier leder for dekke- og veimerkingsprosjektet i Statens vegvesen Region øst, Torgrim Dahl.

Den nye veimerkingen har flere positive effekter, skriver Vegvesenet.

– Det aller meste av veimerkingen holder seg intakt hele året, den er lettere å se, både i dagslys, i mørke, og når den er våt, og den skaper støy og vibrasjon slik at bilistene får tydelig beskjed når de kommer inn på linjen. I tillegg skaper dagens romlefelt og romlelinjer mindre støy til omgivelsene. Det gjør at slik veimerking også kan brukes i tettbygde strøk, sier Torgrim Dahl.