Økende salg for Fornebu Utvikling

Fornebu Utvikling (FBU) solgte 54 boliger for 266 millioner kroner i fjerde kvartal 2010 og totalt 210 boliger i 2010 til en samlet verdi av 1,1 milliarder kroner.

I tillegg er det per 14. februar solgt 50 boliger for 222 millioner kroner i første kvartal 2011. Boligsalget resultatføres ved overlevering til kjøper.

- Boligmarkedet var sterkt i fjerde kvartal og 12 måneders rullerende salg passerte 1 milliard i perioden. Den positive markedstrenden fortsetter inn i 2011 og vi ønsker å akselerere fremdriften i pågående prosjekter for å utnytte det sterke markedsmomentet vi nå ser, sier,administrerende direktør Morten Grongstad.

Konsernet hadde driftsinntekter på 221 millioner kroner i kvartalet mot 491 millioner kroner i samme periode i 2009. Inntektene består i hovedsak av vederlag for overleverte boliger på Fornebu, salg av boligareal på Hinna Park, salg av tomteområde i Odense (Danmark), samt salg av et mindre tomteområde på Fornebu til Veifor AS.

I november ble det inngått en intensjonsavtale om salg av samtlige aksjer i Hinna Park AS for 271 millioner kroner. Avtalen ble gjennomført og aksjene overdratt i januar 2011.

Driftsresultatet endte på minus 12 millioner kroner i kvartalet og minus 103 millioner kroner for hele 2010, mot et underskudd på henholdsvis 28 millioner kroner og 692 millioner kroner i tilsvarende perioder i fjor.