Økende lagerbeholdning i industrien

For femte kvartal på rad steg industriens samlede lagerbeholdning. Det var lagerøkning i de fleste av næringene, men næringene for metallvareindustri, transportmiddel og oljeplattformer og moduler bidro mest til lagerøkningen.

Metallvareindustrien har rapportert om økte lagre i fem av de seks siste kvartalene. Målt i volum var lagrene 20,6 prosent høyere enn på samme tidspunkt i 2004. I verdi ga tilsvarende sammenligning en oppgang på 26,2 prosent. Lagerøkningen innenfor transportmiddelindustrien fortsatte i 3. kvartal 2005. Indikatoren var 136,5 prosent høyere enn 3. kvartal 2004 målt i faste priser. I løpende priser var økningen på 138,9 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. På tross av at det ble notert en liten oppgang i nok et kvartal, befant næringens lagre seg stadig på et lavt nivå. Endringen fra 3. kvartal 2004, målt i verdi, viste en oppgang på 4,7 prosent. I volum ga samme sammenligning en oppgang på 3,7 prosent. Det ble rapportert om reduserte lagre innenfor næringa for metallindustri i nok et kvartal, og lagrene har dermed hatt et markant fall i to påfølgende kvartal. På tross av dette var lagerbeholdningen 14 prosent høyere enn på samme tidspunkt i 2004, målt i faste priser. I løpende priser ga dette en økning på 13,2 prosent.