– Offshoreansatte sniffer kokain på jobb

Offshorearbeidere med stort arbeidspress og søvnproblemer tar sovepiller for å få sove og kokain for å våkne igjen, sier leder ved Søvnsenteret Rogaland.

– Jeg har merket en klar økning av offshorearbeidere som tar kontakt. Arbeidspresset og den psykiske påkjenningen har økt i nedgangstidene, sier Lisbeth Bratland-Sola, daglig leder for Søvnsenteret Rogaland som hjelper personer med søvnproblemer

– De sliter med søvnen på grunn av oppsigelsesprosessene i bransjen og på grunn av uregelmessig søvn som følge av skiftordninger med lange vakter og nattarbeid, sier Bratland-Sola. Hun sier til Stavanger Aftenblad at dette fører til bruk av både piller og narkotika.

ConocoPhillips får nå rusteste ansatte etter at de fikk medhold i kravet fra Arbeids- og sosialdepartementet. 630 ansatte kan nå rustestes selv om det ikke foreligger mistanke. Testingen gjelder det som betegnes som sikkerhetskritisk personell.

– Vi har hatt denne ordningen siden sommeren 2013. Foreløpig har vi ikke hatt en eneste positiv prøve etter en tilfeldig rustest. Det er vi veldig fornøyd med. Meningen er at dette skal virke forebyggende, sier kommunikasjonsdirektør og myndighetskontakt i Conoco Phillips, Stig S. Kvendseth.