Offentlige anskaffelser – barnet ut med badevannet?

StedOslo, Norge
ArrangørNBEF
Fra26.09.2014
Til26.09.2014
TidspunktFredag kl 8.00 - 10.00

Frokostmøte og webinar om forenklingsutvalget

Målgruppe:
Alle som er interessert i offentlige anskaffelser og ønsker å delta i debatten om hvordan regelverket skal forenkles uten å gi slipp på viktige samfunnshensyn

Kursomtale:
10. juni kom Forenklingsutvalget med sitt forslag til nytt nasjonalt regelverk for offentlige anskaffelser, gjennom NOU 2014:4 «Enklere regler – bedre anskaffelser». Høringsfristen er 31. oktober og NBEF/LCC Forum inviterer til et møte der forslagene blir gjennomgått. Vi ber om dine synspunkter og spør bl.a. om fjerning av såkalt «ikke anskaffelsesfaglige hensyn» utgjør en fare for kvaliteten på anskaffelsene.

Blant forslagene som har hatt størst dissens i utvalget er fjerning av såkalte «ikke anskaffelsesfaglige hensyn» (i vår møtetittel omtalt som barnet). Plikten til å ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser fjernes. Likevel skal LCC være tillatt brukt som tildelingskriterium. Hva betyr dette i praksis? På høstens andre frokostmøte får vi presentert utvalgets innstilling og tar debatten. Frokost fra kl 07.30.

Program og påmelding

Webinar