OECD: Verdensøkonomien skyter fart igjen

Verdensøkonomien har skutt fart de siste månedene, og lønns- og prisveksten er under kontroll. Den globale veksten vil øke fra 2,7 prosent i år til 2,9 prosent i 2006 og 2007, spår OECD.

En høy oljepris kan ikke ødelegge det generelt positivt bildet, het det i halvårsrapporten fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utviklings hovedkvarter i Paris tirsdag. Rapportens forfattere ber den europeiske sentralbanken ECB unngå renteøkning nå. Renten bør ikke settes opp før mot slutten av 2006, hvis man skal unngå å kvele den gode veksten. Det finnes ingen beviser for at inflasjonen øker i dag eller at den vil tilta i nærmeste framtid, het det videre. Kraftig Alt i alt har den globale veksten vært usedvanlig kraftig. Dette har skapt store prisøkninger i markedene for olje og handelsvarer, skriver OECDs fagfolk, som ser for seg en sterk, om enn noe avtakende økonomisk vekst i USA i tiden framover. Ifølge tirsdagens rapport vil amerikanerne få en vekst på 3,6 prosent for 2005 som helhet, fulgt av 3,5 prosent i 2006 og 3.3 prosent i 2007. For Japans vedkommende blir tallene på 2,4 prosent i år fulgt av 2,0 prosent begge de to neste årene. OECD spår noen flere renteøkninger i USA, med sikte på å holde inflasjonen under kontroll. Organisasjonen mener den amerikanske styrerenten vil ligge på 4,75 prosent i mars neste år. Europa Organisasjonens bekymringer er først og fremst knyttet til Europa. ECB har allerede varslet renteøkning, og folk i finansmarkedene mener at den europeiske sentralbanken vil sette opp sin styrerente allerede torsdag denne uken. Det man først og fremst bør unngå, er en situasjon der man strammer til på det som senere viser seg å være et for tidlig tidspunkt. Vi har flere ganger før opplevd at tendenser til ny økonomisk oppgang er blitt kvalt i fødselen, sier OECDs sjeføkonom Jean-Philippe Cotis. Organisasjonen bygger sine spådommer på antakelsen om at prisen på råolje vil bli liggende på 50 dollar eller mer per fat i overskuelig framtid. OECD maner sine medlemmer til å sørge for balanse i budsjettene og i samhandelen seg imellom og med andre land.