OECD tror norske boligpriser er bærekraftige

OECD tror ikke det norske eiendomsmarkedet er overpriset. Organisasjonen tror dessuten at lav inflasjon vil motvirke eventuelle fall i boligprisene som måtte følge av høyere renter.

Organisasjonen mener utviklingen i rentemarkedet er nøkkelen til å spå den framtidige utviklingen i eiendomsmarkedet. Hvis rentene skulle stige raskt i den kommende perioden en mulighet som nå betraktes som en risiko i OECDs projeksjoner vil husprisene bli presset nedover, skriver OECD i rapport som ble offentliggjort tirsdag. Hvis det skulle skje, vil formen og varigheten av en mulig nedadgående tilpassing bli påvirket av det nåværende lave inflasjonsnivået, heter det videre fra OECD. OECD mener at boligprisene i Norge, Danmark, Finland, Frankrike og USA mer eller mindre står i forhold til det markedet burde tilsi. Når det gjelder Nederland kommer ikke organisasjonens økonomer til noen entydige konklusjoner, mens boliger i Irland, Spania og Storbritannia skal være overpriset. I Tyskland, Japan og Sveits mener organisasjonen derimot at prisnivået er for lavt.