– Grunnen til at vi inviterte til samarbeid, at vi som et profesjonelt boligselskap har dynamikken til å få ting gjort raskt. I kommunen tar det av naturlige årsaker lenger tid, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Sira i Obos.

Obos vil lage boligselskap sammen med Oslo kommune

Obos og Oslo kommune er i samtaler om å etablere et felles boligselskap for å skaffe boliger til dem som faller utenfor det vanlige boligmarkedet.

Ifølge Dagsavisen startet samtalene før koronapandemien, men de stoppet opp. Nå er de i gang igjen.

– Grunnen til at vi inviterte til samarbeid, at vi som et profesjonelt boligselskap har dynamikken til å få ting gjort raskt. I kommunen tar det av naturlige årsaker lenger tid, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Sira i Obos.

Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap i Oslo, opplyser at hennes avdeling har fått overført ansvaret for å følge opp byrådserklæringens punkt om å utrede «Oslobolig» i samarbeid med andre aktører.

– I den sammenheng har vi etablert en dialog med Obos. Det er for tidlig å kommentere hva som blir utfallet av dette arbeidet, men dette er et arbeid som vil ha prioritet fremover, sier Evensen til Dagsavisen.

Byrådet ønsker å etablere «en tredje boligsektor» og har lovet tusen nye boliger i året for dem som faller utenfor det ordinære boligmarkedet, skriver Dagsavisen.